Meldia Architect Vietnam

WorksSản phẩm

Sau đây là một số hình ảnh về các sản phẩm công trình kiến trúc mà Công ty MELDIA ARTCHITECH VIỆT NAM đã thực hiện. Xin mời tham khảo những sản phẩm chế tác phối cảnh kiến trúc với mẫu mã thiết kế đa dạng

Hình ảnh về phối cảnh ngoại quan (bên ngoài tòa nhà).

Ngoại quan căn hộ liền kề 02 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ biệt lập 01 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 03 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 03 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 02 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ biệt lập 01 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 03 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 02 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 05 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 03 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 04 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 04 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 03 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 03 căn ; 01 mặt cắt
Ngoại quan căn hộ liền kề 05 căn ; 01 mặt cắt

Hình ảnh về phối cảnh nội thất (bên trong tòa nhà)

Nội thất căn hộ liền kề: 01 mặt cắt
Nội thất căn hộ liền kề: 01 mặt cắt
Nội thất văn phòng: 1 cắt
Nội thất căn hộ liền kề: 01 mặt cắt
Nội thất căn hộ liền kề: 01 mặt cắt
Nội thất căn hộ liền kề: 01 mặt cắt